WINDYKACJA MASOWA – MONITORING PŁATNOŚCI

WINDYKACJA MASOWA - MONITORING PŁATNOŚCI

"Wzrasta zaufanie wierzycieli do firm windykacyjnych, a windykacja masowa staje się coraz bardziej popularna."

Windykacja masowa to nic innego jak bieżąca obsługa dużej ilości zleceń. Swoją usługę kierujemy do każdego rodzaju firm. Nasi wyspecjalizowani windykatorzy zagwarantują naszemu Klientowi stabilną sytuację finansową. Pracownicy FZW nie są postrzegani jako ludzie pozbawieni kręgosłupa moralnego czy osoby bez skrupułów, które odbierają dłużnikowi ostatnie pieniądze. Relacje między dłużnikiem a windykatorem nazywamy jako współpraca. W takim układzie lepiej jest funkcjonować na zasadzie obopólnego zrozumienia i zaufania.

Windykacja masowa inaczej monitoring płatności jest szczególnie wskazany we wszystkich dużych podmiotach gospodarczych, których rozczłonkowana działalność, mająca masowy charakter, powoduje, że istnieją uzasadnione obawy przed powstaniem nieterminowych należności od kontrahentów i klientów. Bieżący monitoring płatności pozwala szybko i sprawnie identyfikować wszelkie, nawet krótkie, zaledwie kilkudniowe opóźnienia w płatnościach. Należy przy tym zaznaczyć, że z pozoru mało znaczące opóźnienia mogą doprowadzić w konsekwencji do poważnych zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

Z usługi monitoring płatności mogą skorzystać zarówno podmioty posiadające Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorcy zawiązujący kontrakty handlowe z innymi przedsiębiorcami.