SKUP WIERZYTELNOŚCI

SKUP WIERZYTELNOŚCI

Kupujemy wierzytelności od lat!

Sprzedaż wierzytelności to najlepszy sposób, by otrzymać w krótkim czasie środki finansowe i pozbyć się kłopotów z długiem. Kancelaria FZW skupuje zaległe wierzytelności po wstępnej weryfikacji na podstawie przedstawionych dokumentów.

DLACZEGO WARTO?

Należności nie płacone przez Klientów w umówionym terminie, a także długi, których dłużnik najwyraźniej nie ma zamiaru zapłacić mimo uzyskiwanych dochodów pozwalających na zamknięcie sprawy, stanowią w ostatnich czasach znaczące zagrożenie dla przedsiębiorstw. Rosnący kapitał, zamrożony w niezapłaconych przez Klientów fakturach, powoduje znaczące konsekwencje dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego właścicieli. Aby skutecznie bronić się przed utratą płynności finansowej i dobrze gospodarować kapitałem firmy warto podjąć zdecydowane kroki w celu odblokowania środków jeżeli nie ma sprzyjających warunków do ich wyegzekwowania. W takiej sytuacji sprzedaż długu pozwala szybko odzyskać pieniądze jednocześnie pozbywając się problemów z nierzetelnymi kontrahentami.

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności proszę przygotować informacje dotyczące długu:

  • elektroniczne zestawienia faktur, umów, dokumentów będących podstawą roszczenia
  • zestawienia elektroniczne wydanych nakazów zapłaty / wyroków sadowych
  • informacje na temat korespondencji komorniczej, łącznie z postanowieniami o ew. umorzeniu egzekucji

Skupujemy również wierzytelności przedawnione i przeterminowane.