PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne – wyspecjalizowany Dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Z zakresu prawa rodzinnego oferujemy:

  • pisanie pozwu,
  • prowadzenie sprawy - ewidencja
  • mediacje
  • odzyskanie zaległych alimentów
  • występowanie o alimenty
  • porady, konsultacje, doradztwo - 120 zł za roboczogodzinę.

Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać innej, uprawnionej osobie. Celem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, obowiązkiem alimentacyjnym mogą być obciążeni: rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców bądź dziadków (krewni w linii prostej) oraz małżonkowie (zarówno podczas trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie), a w szczególnych przypadkach także inne osoby spokrewnione lub spowinowacone.
Obowiązek alimentacyjny może być ustanowiony w drodze umowy stron bądź, w razie braku porozumienia, może być nałożony przez sąd po przeprowadzeniu postępowania.
Rolą Kancelarii FZW jest zapewnienie ochrony wszelkich uprawnień reprezentowanej przez niego strony oraz zagwarantowanie prawidłowego przebiegu postępowania.

W sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego możesz skorzystać z jego pomocy, ponieważ:

1. Kancelaria FZW pomoże Ci ustalić, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów (bądź czy osoba Ci bliska jest osobą uprawnioną);

2. Kancelaria FZW może pomóc w przygotowaniu i zawarcia pozasądowego porozumienia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego;

3. Kancelaria FZW może Cię reprezentować przed sądem w sprawie o zasądzenie alimentów na Twoją rzecz bądź na rzecz osoby Ci bliskiej (np. dziecka), zwracając uwagę na szczególny charakter Twojej sytuacji;

4. Kancelaria FZW może Cię reprezentować w sądzie w postępowaniu o uchylenie Twojego obowiązku alimentacyjnego wobec osoby uprawnionej;

5. Kancelaria FZW pomoże w dokonaniu zmiany wysokości zasądzonych alimentów z uwagi na zmianę sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bądź osoby uprawnionej do ich otrzymywania;

6. Kancelaria FZW może reprezentować Cię w mediacji prowadzonej ze skierowania sądu orzekającego w sprawie dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, w postępowaniu sądowym, jak i pozasądowym; masz prawo wybrać mediatora, którym może być również adwokat, pozwoli Ci to znaleźć profesjonalne i pewne rozwiązanie zaistniałego sporu;

7. Kancelaria FZW może Ci pomóc w egzekucji zasądzonych, ale nie uiszczanych alimentów.