PEWNY PORTFEL

PEWNY PORTFEL

Usługa "Pewny portfel" ma na celu zagwarantowanie ochrony Państwa biznesu przed potencjalnymi dłużnikami. Jeśli chcą Państwo skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich płatności i nie dopuszczania do powstawania zadłużenia względem Was, możecie zastosować pieczęć prewencyjną. Jest to tani, a co najważniejsze jak najbardziej skuteczny sposób na przekonanie swoich współpracowników do terminowych wpłat. Pieczęć prewencyjna, określana również jako pieczęć windykacyjna, na ogół umieszczana jest na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością. Stanowi ona komunikat, informujący odbiorcę Faktury o tym, jakie konsekwencje związane są z opóźnieniami w zapłacie. Nasza pieczęć windykacyjna będzie komunikować Państwa kontrahentom, że w przypadku zaistnienia wierzytelności względem Was, dług i konieczność jego wyegzekwowania, zostaną przekazane do firmy windykacyjnej Kancelarii FZW.

Pewny Portfel to jeden z najtańszych sposobów zabezpieczenia terminowości wpłat od kontrahentów. Opłata za pieczęć prewencyjną wynosi zaledwie ! Uiszczenie wymienionej kwoty uprawnia Klienta do korzystania z pieczęci windykacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami określonymi w regulaminie. Dla naszych Klientów, którzy skorzystają z oferty na pieczęć prewencyjną, oferujemy atrakcyjny rabat na windykację długów.

Korzyści płynące z wykorzystania pieczęci windykacyjnej Pieczęć windykacyjna wykorzystywana przez przedsiębiorcę, naszego Klienta, daje mu komfort prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach uczciwego regulowania zobowiązań powstałych wobec niego. Jednocześnie, pieczęć prewencyjna umieszczona na dokumentach sprzedażowych określa jasne stanowisko przedsiębiorcy wobec wszystkich dłużników lub podmiotów, które w przyszłości mogą stać się jego dłużnikami.

Korzyści płynące z zastosowania pieczęci windykacyjnej można przedstawić w postaci następujących punktów:

  • Jest to tanie i skuteczne narzędzie do dyscyplinowania swoich kontrahentów w kwestii terminowego regulowania wszystkich zobowiązań wobec Państwa firmy,
  • Pieczęć uświadamia wszystkim kontrahentom, którzy widzą ją na oficjalnych dokumentach, jakie konsekwencje wiążą się ze zwłoką w bieżących płatnościach,
  • Stanowi ona prosty i jasny komunikat dotyczący współpracy Państwa przedsiębiorstwa z profesjonalną firmą windykacyjną,
  • Niskim kosztem, pieczęć prewencyjna staje się w wielu przypadkach wystarczającym środkiem zapobiegawczym przed nierzetelnymi dłużnikami,
  • Jest to zabezpieczenie również przed lekceważeniem przez kontrahentów ustalonych z góry terminów płatności,
  • Wykorzystanie pieczęci skutkuje w dłuższym okresie czasu znaczącą poprawą płynności finansowej, bowiem kontrahenci są zmobilizowani do dokonywania terminowych zapłat,
  • Wzmocnienie wizerunku samej firmy, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności w pełni profesjonalnej firmie windykacyjnej,
  • Na ogół, pieczęć prewencyjna wywołuje natychmiastowy odzew dłużnika na wystosowane wezwanie do zapłaty, dzięki czemu Państwo nie muszą zlecać windykacji długów i ponosić kosztów prowizyjnych,
  • Lepsze zarządzanie czasem i likwidowanie strat, które dotychczas wynikały z nieskutecznych prób odzyskania wierzytelności czy też angażowania w tym celu firmy windykacyjnej,
  • Ostatnią, ale nie mniej ważną korzyścią płynącą z zastosowania i zakupu w naszej firmie windykacyjnej pieczęci prewencyjnej, jest rabat na obsługę windykacyjną spraw niesolidnych dłużników.

Zamów pieczątkę już dziś!