FORMALNOŚCI FZW

Formalności Kancelarii FZW

Kancelaria FZW prowadzi dokumentację podejmowanych postępowań windykacyjnych. Każdorazowo przy przyjmowaniu zlecenia od Klienta podpisujemy Umowę o współpracy. Warunki Umowy nie są narzucone z góry - do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Nasze działania są w pełni legalne i zgodne z przepisami prawa. Formalności z Klientami finalizujemy w trybie zdalnym oraz za pośrednictwem poczty polskiej. Klient ma pełne prawo do sprawdzania bieżącego statusu swojej sprawy. Gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie danych wraz z dokumentami.

Rozliczenia

Rozliczenia naszych usług dokonujemy dopiero po uzyskaniu określonego celu, czyli po wyegzekwowani od dłużnika Klienta całości lub części długu. Od kwoty tej wyliczamy prowizję w określonej wysokości procentowej, która została uprzednio ujęta w podpisanej pomiędzy stronami, umowie. W przypadku gdy dochodzenie praw finansowych okaże się bezskuteczne, wówczas nie pobieramy od Klienta żadnych opłat. Wszystkie zlecone czynności są odpowiednio potwierdzone stosownymi dokumentami w postaci zawartych umów i faktur.