DETEKTYWISTYCZNY INTERVIEW – WYWIAD GOSPODARCZY

DETEKTYWISTYCZNY INTERVIEW - WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych.

Innowacyjna usługa detektywistycznego interwiev pozwala na zgromadzenie niezbędnych informacji o dłużniku. Wyspecjalizowani pracownicy ustalą aktualne miejsce pobytu dłużnika, majątek dłużnika oraz dokonają szczegółowej weryfikacji z oceną jakie działania mogą być najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty jego zaległych wierzytelności.

Każdy Klient dostaje raport z przeprowadzonego wywiadu. Załączona jest również dokumentacja zdjęciowa, opis z przeprowadzonych działań oraz informację o weryfikowanym podmiocie. Jesteśmy wyspecjalizowani w pozyskiwaniu informacji gospodarczych. W naszej pracy posługujemy się nowoczesnymi metodami zdobywania danych na temat dłużników:

  • w sposób oficjalny (informacje potwierdzone urzędowo)
  • w sposób nieoficjalny (informacje uzyskiwane od osób i firm mających styczność ze sprawdzanym kontrahentem)
  • uzyskujemy informacje poufne (urzędowe, bankowe, ekonomiczne itp.)
Cena 500 zł.

Jak działamy?

szukanie

Szukanie

namierzanie

Namierzanie

lokalizacja

Lokalizacja

sukces

Sukces